Klip-kon­ge har lært af de bed­ste og benæg­ter det ikke i ny fremtidsfilm

Det kan være svært at se, men lige bag Anders W. Bert­hel­sens bam­se­ma­ve fin­der man en anden bio­gra­fak­tu­el pre­mi­ere­film gem­me sig i mør­ket. Længst inde mod hjør­net, klædt i pose­de gen­brugs­teksti­ler og sar­te pastel­far­ver, står ame­ri­kan­ske After Yang på fla­de, gro­un­de­de strøm­pe­fød­der og lig­ner akku­rat det, den er: en paci­fi­stisk sci­en­ce fiction-film beri­get eller bebyr­det med så fint­fø­len­de reflek­ser, at en ølbøvs fra Bam­se vil­le sen­de den bag­læns ud af saloondøren. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.