Klip-kon­ge har lært af de bed­ste og benæg­ter det ikke i ny fremtidsfilm

Det kan være svært at se, men lige bag Anders W. Bert­hel­sens bam­se­ma­ve fin­der man en anden bio­gra­fak­tu­el pre­mi­ere­film gem­me sig i mør­ket. Længst inde mod hjør­net, klædt i pose­de gen­brugs­teksti­ler og sar­te pastel­far­ver, står ame­ri­kan­ske After Yang på fla­de, gro­un­de­de strøm­pe­fød­der og lig­ner akku­rat det, den er: en paci­fi­stisk sci­en­ce fiction-film beri­get eller bebyr­det med så fint­fø­len­de reflek­ser, at en ølbøvs fra Bam­se vil­le sen­de den bag­læns ud af saloondøren. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her