Kløf­ten mel­lem Trump og Bidens pengekister

Et af de stær­ke­ste våben i kam­pen om præ­si­den­tem­be­det er kol­de kon­tan­ter – pen­ge er nøg­len til at akti­ve­re ker­ne­væl­ge­re og appel­le­re til tviv­ler­ne. De to kan­di­da­ter og deres alli­e­re­de bru­ger der­for enor­me mæng­der res­sour­cer på at ind­sam­le min­dre dona­tio­ner fra deres til­hæn­ge­re og sto­re dona­tio­ner fra dono­rer til fun­dra­i­sin­gar­ran­ge­men­ter i løbet af valgkampen. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her