Klub­ben, der brag­te strip­per­stan­gen med ind i det fine selskab

Ham­burgs anden fod­bold­klub, FC St. Pauli, efter­la­der den fine, gam­le nabo, Ham­bur­ger Sport-Vere­in, blandt de næst­bed­ste og ryk­ker op i Bun­des­liga­en. Klub­ben, hvis fanska­re og iden­ti­tet er vok­set ud af både byens ven­stre­o­ri­en­te­re­de under­grunds­mil­jø og sexin­du­stri­ga­den Ree­per­ba­hn, har først og frem­mest en sær­de­les ung, ambi­tiøs træ­ner at knyt­te sine sport­s­li­ge for­håb­nin­ger til, for­tæl­ler opryk­ke­rens dan­ske angriber. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her