Køb­man­den og stammekrigeren

Men­nes­ket adskiller sig fra andre dyr ved, at vi har udviklet en unik evne til at samar­be­jde og udvek­sle viden og ting med andre men­nesker. Det gør ingen andre dyr, og det er ifølge Johan Nor­berg den cen­trale fork­lar­ing på men­nes­kets suc­ces og frem­skridt gen­nem historien … 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.