Kødet fra den gam­le ko var forløsende

I dag er der nog­le folk, der mener, at man er en beskidt sjæl, hvis man spi­ser kød. Man kan såle­des bli­ve sha­met godt og grun­digt for sin uet­i­ske stil, hvis man sid­der i et ”grønt” sel­skab og kom­mer til at næv­ne, at man elsker kød. MEN KØDET er det, vi skal tale om her og det, vi skal spi­se i wee­ken­den. Vi skal have rødt kød, okse­kød, stu­de­kød, og vi skal til­ba­ge til den­gang, hvor man spi­ste de gam­le mal­ke­kø­er, når de ikke læn­ge­re gav mælk. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her