Kødet fra den gam­le ko var forløsende

I dag er der nog­le folk, der mener, at man er en beskidt sjæl, hvis man spi­ser kød. Man kan såle­des bli­ve sha­met godt og grun­digt for sin uet­i­ske stil, hvis man sid­der i et ”grønt” sel­skab og kom­mer til at næv­ne, at man elsker kød. MEN KØDET er det, vi skal tale om her og det, vi skal spi­se i wee­ken­den. Vi skal have rødt kød, okse­kød, stu­de­kød, og vi skal til­ba­ge til den­gang, hvor man spi­ste de gam­le mal­ke­kø­er, når de ikke læn­ge­re gav mælk. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.