Kok­ke­nes kok vil være kød­fri og bære­dyg­tig, men er selv støt­tet af slag­te­ri­er, meje­ri­er og dækfirmaer

Gera­ni­um er en af Dan­marks stolt­he­der med sine tre michel­in­stjer­ner, og folk fly­ver ind fra nær og fjern for at spi­se på ver­dens næst­bed­ste restau­rant iføl­ge den aner­kend­te liste World’s 50 Best Restau­rants. Når en så tone­an­gi­ven­de kok, som ver­dens­stjer­nen Ras­mus Kofo­ed må siges at være, går ud og prok­la­me­rer, at man vil drop­pe kødet for kli­ma­ets skyld, er det værd at under­sø­ge, hvad der lig­ger bag beslut­nin­gen, og hvor bære­dyg­tig Gera­ni­um egent­lig er, når alt kom­mer til alt. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.