Komiker sælger skræddersyede tv-serier til jyske kommuner for at rebrande dem: “Det er jo ikke reklamefilm”

Morten Vogt Urup er manuskript­for­fat­ter og instruk­tør og står bag ung­doms- og kome­dieserierne Heden­st­ed High (2015), GG Hors­ens (2019) og Panik (2021). Serierne er støt­tet økonomisk af, i nævnte række­følge, Heden­st­ed Kom­mune, Hors­ens Kom­mune og Ran­ders Kom­mune. Serierne, der primært er hen­vendt til unge YouTube-seere, udspiller sig i byerne. Fri­heds­brevet er gået dybt på de kom­mu­nale kome­dieserier og kan via aktind­sigter og inter­views afdække, hvor­dan det foregår, når Morten Urup rejs­er rundt mellem jyske kom­muner og sæl­ger kome­di­er til dem. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.