Kōnā: “Tra­di­tio­nelt japansk” i en kan­ti­ne fra 80’ernes Slovakiet

For godt et år siden åbne­de det japan­ske spi­se­sted Kōnā i Carls­berg Byen midt i ned­luk­nin­gen, a la den vi ople­ver i skri­ven­de stund. But the show must go on, og vi bli­ver ikke min­dre sult­ne af mund­bind og cor­o­na­pas, så midt i pres­se­mø­det, der sluk­ke­de vores drøm­me om jule­froko­ster med fest til langt ud på nat­ten, sat­te vi os på Kōnā og var­me­de op til årets sid­ste druk­tur. Vi tog en med­spi­ser under armen i form af en ægte ex Japan resi­dent, så den­ne gang var vi tre sult­ne piger afsted. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.