Kōnā: “Tra­di­tio­nelt japansk” i en kan­ti­ne fra 80’ernes Slovakiet

For godt et år siden åbne­de det japan­ske spi­se­sted Kōnā i Carls­berg Byen midt i ned­luk­nin­gen, a la den vi ople­ver i skri­ven­de stund. But the show must go on, og vi bli­ver ikke min­dre sult­ne af mund­bind og cor­o­na­pas, så midt i pres­se­mø­det, der sluk­ke­de vores drøm­me om jule­froko­ster med fest til langt ud på nat­ten, sat­te vi os på Kōnā og var­me­de op til årets sid­ste druk­tur. Vi tog en med­spi­ser under armen i form af en ægte ex Japan resi­dent, så den­ne gang var vi tre sult­ne piger afsted. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her