Kong Fre­de­riks sym­pa­ti­ske Gajol-æske og dron­ning Sel­mas monsterdebut

For lidt siden debu­te­re­de kong Fre­de­rik den 10. på Poli­ti­kens For­lag med en lil­le bog inde­hol­den­de hans kon­ge­li­ge højheds såkald­te Kon­ge­ord fil­tre­ret gen­nem den uhy­re drev­ne og meget, meget kapab­le skri­bent Jens Ander­sen. Tit­len er også det navn, som Kong Fre­de­rik giver sit valg­s­prog; der straks ved sin frem­komst sar­ka­stisk blev anholdt som noget af et reto­risk benspænd – “For­bund­ne, for­plig­tet, for Kon­ge­ri­get Danmark”. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her