Kon­sulen­thus scorede kassen på udskældt og “oversvøm­met” smitteopsporing 

Smit­teop­sporin­gen har vist sig at være en lukra­tiv for­ret­ning for kon­sulen­thuset PwC. Alene i år har smit­teop­sporin­gen postet 5,2 mil­lion­er skat­tekro­ner i virk­somhe­den. For pen­gene har myn­dighed­erne købt hjælp til at rydde op i ind­sat­sen efter sid­ste vin­ters totale kol­laps. Spørg­er man nuværende og tidligere medar­be­jdere i smit­teop­sporin­gen, har de svært ved at se, at kon­sulent­bi­s­tanden løft­ede ind­sat­sens sund­hedsfaglige kvalitet. Flere peger på, at PwC’s effek­tivis­eringer primært betød et øget doku­men­ta­tion­skrav og brug af måltal. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.