Kon­trak­ter afslø­rer: Novo Nor­disk brug­te patient­for­e­ning til at føre kampag­ne mod overvægt

Novo Nor­disks nye kæm­pe­for­ret­ning er slan­ke­mid­let Weg­ovy mod svær over­vægt. Men bag Novos suc­ces lig­ger et styk­ke omfat­ten­de lob­by­ar­bej­de. Side­lø­ben­de med udrul­nin­gen af slan­ke­mid­let har Novo Nor­disk sponso­re­ret en såkaldt uaf­hæn­gig patient­for­e­ning for at føre kampag­ne mod over­vægt, kan Fri­heds­bre­vet nu afslø­re. Meget pro­ble­ma­tisk, lyder kri­tik­ken af for­e­nin­gen og Novo Nor­disk, der ankla­ges for at have orke­stre­ret debat­ten om overvægt. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her