Kontroversiel dansk iværksætter påstod, hun underviste på NASA i ansøgning om offentlige millioner – men har aldrig været ansat

Hvor arbe­jder man, når for­mu­lerin­gen lyder sådan her: “Sahra-Josephine Hjorth under­vis­er i kun­stig intel­li­gens og læring på NASA Ames Research Cen­ter.” Sådan lød det nem­lig fra techvirk­somhe­den Canopy­lab i en ansøgn­ing om en offentlig invester­ing til Inno­va­tions­fonden. Inno­va­tions­fonden endte med at tildele pro­jek­tet 14,5 mil­lion­er kro­ner. Det vis­er sig dog, at Sahra-Josephine Hjorth, der i adskil­lige til­fælde før har pyn­tet på CV’et med en ph.d.-titel, hun end­nu ikke har opnået, har under­vist NASA’s faciliteter, men ikke for det pres­tige­fyldte amerikanske ruma­gen­tur, der huser nogle af ver­dens førende forskere. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.