Vaccineskepsis og radikal transparens

Jeg har talt med Michael Bang Petersen, pro­fes­sor i statskund­skab ved Aarhus Uni­ver­sitet og led­er af et pro­jekt, der under­søger, hvor­dan demokrati­er håndter­er Covid-19. Michael Bang Petersen og tre af hans kol­leger har netop pub­liceret en artikel i det anerk­endte amerikanske tidsskrift PNAS baseret på inter­views med flere end 13.000 amerikanere og danskere. Det vis­er, at trans­parens om bivirkninger af en vac­cine på kort sigt resul­ter­er i en øget vac­ci­neskep­sis, men at den samme trans­parens på læn­gere sigt er med til at styrke tilli­den til sund­hedsvæsenet og det poli­tiske system. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.