Kræ­ver rede­gø­rel­se fra Sikan­dar Sid­dique: Sty­rel­se tru­er med tvangsopløsning

Erhvervs­sty­rel­sen går nu ind i sagen om par­ti­le­de­ren Sikan­dar Sid­diques stærkt mis­vi­sen­de regn­ska­ber. Sty­rel­sen kræ­ver en rede­gø­rel­se fra poli­ti­ke­ren, der skal afle­ve­res sene­st den 11. okto­ber. Det frem­går af et brev til Sikan­dar Sid­diques virk­som­hed, Regi­is Group IVS, som Fri­heds­bre­vet har fået aktind­sigt i. I bre­vet tru­er sty­rel­sen med, at sel­ska­bet kan bli­ve sendt til tvangs­op­løs­ning, hvis der ikke er ble­vet afle­ve­ret inden deadline. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her