Kræ­ver rede­gø­rel­se fra Sikan­dar Sid­dique: Sty­rel­se tru­er med tvangsopløsning

Erhvervs­sty­rel­sen går nu ind i sagen om par­ti­le­de­ren Sikan­dar Sid­diques stærkt mis­vi­sen­de regn­ska­ber. Sty­rel­sen kræ­ver en rede­gø­rel­se fra poli­ti­ke­ren, der skal afle­ve­res sene­st den 11. okto­ber. Det frem­går af et brev til Sikan­dar Sid­diques virk­som­hed, Regi­is Group IVS, som Fri­heds­bre­vet har fået aktind­sigt i. I bre­vet tru­er sty­rel­sen med, at sel­ska­bet kan bli­ve sendt til tvangs­op­løs­ning, hvis der ikke er ble­vet afle­ve­ret inden deadline. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.