Kris­ten­demokrater­nes for­mand: Finansloven er god, for­di den ikke er dårlig

For første gang i elleve år er Kris­ten­demokrater­ne, som det eneste borg­erlige par­ti, med i forligskred­sen bag den nye finanslovsaf­tale. Med sin delt­agelse har par­ti­et, ifølge for­mand Isabel­la Arendt, sikret en midter­sø­gende finanslov “fyldt med KD-mærke­sager”. Fra de andre blå parti­er hagler kri­tikken ned. Finansloven er rød, blot­tet for svar på Dan­marks udfor­dringer og uden spor af borg­erlig poli­tik, lyder nogle af de hårde ord. I et inter­view til Fri­heds­brevet fasthold­er Isabel­la Arendt dog, at aftal­en har klare borg­erlige aftryk, og at det også gælder om at lægge mærke til dét, der ikke blev til noget med Kris­ten­demokrater­ne på vagten. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.