Kri­sten­de­mo­kra­ter­nes par­ti­se­kre­tær afslø­ret i for­søg på at omgå par­ti­støt­te­reg­ler: “Jeg blev fristet”

Social- og Indenrigsministeriet har lanceret et nyt digitalt vælgererklæringssystem for nye partier, og det virker tilsyneladende ikke. Flere nye partier er derfor fortørnede over det ekstraarbejde, systemet resulterer i, lige som de er bange for, at de mister vælgere. Formanden for Kristendemokraterne, Stig Grenov, og partisekretær Tage Sørensen er frustrerede. Foto: Lars Krabbe.

Kri­sten­de­mo­kra­ter­nes par­ti­se­kre­tær Tage Søren­sen læg­ger sig nu fladt ned og kal­der sin egen opfør­sel for en fadæ­se. Det sker, efter skjul­te opta­gel­ser viser, hvor­dan han råd­gi­ver om, hvor­dan man kan omgå partistøttereglerne. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.