Kri­sten­de­mo­kra­ter­nes par­ti­se­kre­tær afslø­ret i for­søg på at omgå par­ti­støt­te­reg­ler: “Jeg blev fristet”

Social- og Indenrigsministeriet har lanceret et nyt digitalt vælgererklæringssystem for nye partier, og det virker tilsyneladende ikke. Flere nye partier er derfor fortørnede over det ekstraarbejde, systemet resulterer i, lige som de er bange for, at de mister vælgere. Formanden for Kristendemokraterne, Stig Grenov, og partisekretær Tage Sørensen er frustrerede. Foto: Lars Krabbe.

Kri­sten­de­mo­kra­ter­nes par­ti­se­kre­tær Tage Søren­sen læg­ger sig nu fladt ned og kal­der sin egen opfør­sel for en fadæ­se. Det sker, efter skjul­te opta­gel­ser viser, hvor­dan han råd­gi­ver om, hvor­dan man kan omgå partistøttereglerne. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her