Kri­tik­er af ret­tighed­saf­tale anklager Cre­ate Den­mark for intimider­ing: “Jeg har aldrig oplevet noget lignende”

Der hersker øjen­syn­ligt ikke kun uenighed om den nye ret­tighed­saf­tale for danske fil­mar­be­jdere blandt parterne Cre­ate Den­mark, Pro­du­cent­forenin­gen og de mange stream­ingt­jen­ester, der har sat en prop i udviklin­gen af dan­sk ind­hold som følge af den omtalte aftale. Claus Bülow Chris­tensen, der er råd­giv­er og ana­lytik­er i tv‑, film- og stream­ing­branchen, skrev tilbage i april et kri­tisk indlæg i Film­ma­gasinet EKKO under rubrikken “Kost­bare krav kan føre til dan­sk tal­ent­flugt”, der faldt bestyrelsen i Cre­ate Den­mark for brys­tet. “Det førte til en vred, usaglig, intimiderende og nærmest tru­ende e‑mail fra hele kred­sen bag Cre­ate Den­mark, hvor de anfægter både det saglige i min blog og min moti­va­tion for at skrive den,” siger han til Frihedsbrevet. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.