Kri­tik­ken hag­ler ned over Ber­ling­s­ke-top­chef: “Det er helt mis­for­stå­et og langt ude”

Ber­ling­s­ke Media-top­chef Anders Krab-Johan­sen står med util­fred­se med­ar­bej­de­re, der sav­ner svar. Fle­re af medie­kon­cer­nens pro­fi­ler stil­ler sig nu frem og kom­mer med hård kri­tik af top­che­fen og den hem­me­li­ge rap­port om udvalg­te che­fer og med­ar­bej­de­res adfærd på soci­a­le medi­er, som Fri­heds­bre­vet kun­ne for­tæl­le søndag. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.