Kri­tik­ken hag­ler ned over Ber­ling­s­ke-top­chef: “Det er helt mis­for­stå­et og langt ude”

Ber­ling­s­ke Media-top­chef Anders Krab-Johan­sen står med util­fred­se med­ar­bej­de­re, der sav­ner svar. Fle­re af medie­kon­cer­nens pro­fi­ler stil­ler sig nu frem og kom­mer med hård kri­tik af top­che­fen og den hem­me­li­ge rap­port om udvalg­te che­fer og med­ar­bej­de­res adfærd på soci­a­le medi­er, som Fri­heds­bre­vet kun­ne for­tæl­le søndag. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her