Jour­na­list bag kri­tisk podcast om DR’s Simon Spies-doku­men­tar: “Jeg bli­ver frem­stil­let som en skør mand”

Bo Øst­lund har det sid­ste hal­ve år viet sit liv til at under­sø­ge jour­na­li­stik­ken bag DR-doku­men­ta­ren Spies og mor­gen­bol­le­da­mer­ne. Øst­lund har efter­hån­den lavet fem en halv times podcast om doku­men­tar­se­ri­en. Han har lagt sin research åbent frem, og han mener, at doku­men­ta­ren er et ikke-under­byg­get karak­ter­mord, et jour­na­li­stisk mak­værk, der er ten­den­tiøst og skar­p­vink­let. Podca­sten blev fjer­net fra den ame­ri­kan­ske udby­der, men er nu ble­vet publi­ce­ret igen via en ny dansk udby­der. Bo Øst­lund mener, at DR og pro­duk­tions­sel­ska­bet Laud Peop­le, der står bag doku­men­ta­ren, for­sø­ger at luk­ke mun­den på ham. DR og Laud Peop­le afvi­ser kri­tik­ken, men Laud Peop­le erken­der, at de har kla­get over podcasten. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her