Kul­tur­mi­ni­ste­ren fik sku­e­spil­ler­for­bun­dets for­mand til at rose hen­de på video: “Jeg vil godt have, at andre men­ne­sker ser, at det er sådan, kul­tur­li­vet ser på mig”

Statsminister Mette Frederiksen deler roser ud sammen med Flemming Møller Mortensen og Ane Halsboe Jørgensen ved Nytorv i Aalborg torsdag den 13. oktober 2022. Der er valg til Folketinget tirsdag den 1. november 2022.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix)

Man­dag del­te kul­tur­mi­ni­ster Ane Hals­boe-Jør­gen­sen en kort video af sit smi­len­de selv, der stod sam­men med for­man­den for Dansk Sku­e­spil­ler­for­bund, Benja­min Boe Ras­mus­sen, der i dagens anled­ning var klædt i tank­top. I video­en, hvor de to står på en sce­ne ved siden af hin­an­den, roser for­bun­dets for­mand Hals­boe til sky­er­ne og opfor­drer seer­ne til at sæt­te kryd­set ved hen­de til det kom­men­de valg. Net­op den udta­lel­se har vakt uro både i kom­men­tar­spo­ret under video­en og i dansk kul­tur­liv. Dansk Sku­e­spil­ler­for­bund beskri­ver nem­lig sig selv som en “par­tipo­li­tisk ubun­den fag­lig orga­ni­sa­tion”, og Benja­min Boe Ras­mus­sen har siden und­skyldt for sin optræ­den med mini­ste­ren. Nu viser det sig, at idéen til den udskæld­te video kom fra kulturministeren. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her