Ny kri­tik af kul­tur­min­is­teren: Fløj til Sil­i­con Val­ley på busi­ness class for per­son­ligt at afle­vere et brev til techgi­gan­terne, men brevet var allerede blevet frem­sendt på mail

I marts tog kul­tur­min­is­ter Ane Hals­boe-Jør­gensen (S) til Cal­i­fornien for i egen per­son at afle­vere et brev til repræsen­tan­ter for Face­book, Insta­gram og YouTube. Brevet, der inde­hold­er et krav om at få ind­sigt i techgi­gan­ternes algo­rit­mer, endte med at koste hun­dred­tusind­vis af kro­ner, og især fly­bil­let­terne bonede ud på bud­get­tet. Men nu vis­er det sig, at brevet var rejst i forvejen. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.