Kunst­ner ankla­ger Lego for plagi­at: “Jeg gør det for fuck­ing folket”

Tid­li­ge­re har Fri­heds­bre­vet for­talt, at kunst­ne­ren James Con­can­non læg­ger sag an mod Lego, for­di han mener, Lego har kræn­ket hans ophavs­ret. Det har de gjort ved at kopi­e­re en læderjak­ke, han har skabt til en vært på det popu­læ­re make­over-pro­gram Que­er Eye – et tv-pro­gram, som også har været pro­du­ce­ret i en dansk ver­sion med tit­len “De Fan­ta­sti­ske 5”. Nu for­tæl­ler kunst­ne­ren, at han ikke kun sagsø­ger for pen­ge­nes skyld: “Jeg gør det for fuck­ing fol­ket!” udta­ler han. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.