Kunst­ner Jens Haa­ning kal­der jour­na­list­stu­de­ren­de for “fuck­ing lil­le dan­ske Nazi perker”

En sim­pel fore­spørgsel om et inter­view tog en for­bløf­fen­de drej­ning, da jour­na­list­stu­de­ren­de Esben Cron­bach tid­li­ge­re på ugen var i kon­takt med Jens Haa­ning, det sene­ste års mest omtal­te dan­ske kunst­ner. Esben Cron­bach spør­ger i før­ste omgang, om Jens Haa­ning vil stil­le op til inter­view. Det vil Jens Haa­ning ikke før til sep­tem­ber, hvor­til Esben Cron­bach sva­rer: “Helt i orden – vi snak­kes ;-)” Det får Jens Haa­ning til at fare i blæk­hu­set: “Fuck dig, nej vi snak­kes ikke. Men ja, du kan mel­de dig igen, men først efter 15. sep­tem­ber – fuck­ing lil­le dan­ske Nazi per­ker !” skri­ver han til Esben Cronbach. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her