Fri Kul­tur uge 37: Kunst­ne­re siger nej tak til koranlov

Så skal vi til det igen, og i dag skal vi både tale om anti­se­mi­ti­ske for­fat­te­re, kon­tro­ver­si­el­le krigs­fo­to­gra­fer, skru­e­bræk­ke­re, og vi skal også tale om, hvor­dan man ska­ber diver­si­tet i en film, når den fore­går i Dan­mark i mid­ten af 1700-tallet. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her