Kva­ra­do­na væk­ker min­der om Napo­lis storhedstid

SSC Napo­li har sco­ret 13 mål i sæso­nens hid­ti­di­ge tre kam­pe i Cham­pions League. Hol­det fører Serie A. Det sker efter en som­mer, hvor fan­se­ne beskyld­te ledel­sen for mang­len­de ambi­tio­ner, efter klub­ben solg­te sine fire stør­ste pro­fi­ler. Ugens Fri Spark hand­ler om, hvor­dan Napo­li er ble­vet et af øje­blik­kets mest inter­es­san­te fodboldhold. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her