Kva­ra­do­na væk­ker min­der om Napo­lis storhedstid

SSC Napo­li har sco­ret 13 mål i sæso­nens hid­ti­di­ge tre kam­pe i Cham­pions League. Hol­det fører Serie A. Det sker efter en som­mer, hvor fan­se­ne beskyld­te ledel­sen for mang­len­de ambi­tio­ner, efter klub­ben solg­te sine fire stør­ste pro­fi­ler. Ugens Fri Spark hand­ler om, hvor­dan Napo­li er ble­vet et af øje­blik­kets mest inter­es­san­te fodboldhold. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.