Kvin­der er blevet skrevet ud af historien

I denne uges Fri Tænkn­ing kom­mer det ikke til at han­dle om kri­gen i Ukraine. Jeg har i stedet talt med his­torik­er og antropolog Bir­gitte Poss­ing om næsten 200 års kamp for ligestill­ing mellem mænd og kvin­der i Dan­mark, hvor der siden demokrati­ets spæde fød­sel i midten af det 19. århun­drede har teg­net sig et genk­endeligt møn­ster af argu­menterne imod kvin­der, mens selve argu­menterne kan variere fra den ene peri­ode til den anden afhængig af samti­den og de emn­er, der var på dagsordenen. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.