Lækket rapport: FE får hård kritik for sin rolle inden Kabuls fald

Forsvarets Efter­ret­ningst­jen­este (FE) mod­tager nu skarp kri­tik for kom­plet at have under­vur­deret sit­u­a­tio­nen i Afghanistan forud for Kabuls fald i august 2021. Det vis­er en lækket udgave af den fælles myn­digheds-eval­uer­ing af evakuerin­gen fra Afghanistan i august 2021, som Fri­heds­brevet er kom­met i besid­delse af. “Eval­uerin­gen kon­klud­er­er, at FE under­vur­derede, hvor hur­tigt Tal­ibans mag­tovertagelse i Kab­ul ville finde sted,” lyder det i rapporten. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.