LAMAR: 10 sult­ne piger i fed­te­fa­det på Fre­de­riks­bergs nye­ste Nørrebro-restaurant

I den­ne uge skal I ikke bare ud at spi­se med to – men hele 10 – sult­ne piger. Vi har nem­lig været til fød­sels­dags­mid­dag på den for­holds­vis nyåb­ne­de restau­rant Lamar, som nog­le af Køben­havns mest erfar­ne sha­ring-pla­te-køk­ke­ner står bag. Den­ne gang var for­vent­nin­ger­ne der­for høje, ikke kun til restau­ran­ten, men også til vores grup­pe af sult­ne piger. Man må nem­lig ikke glem­me sin egen rol­le som gæst, sær­ligt når man trop­per op som del af et stort, omstæn­digt sel­skab. Læs med og hør, hvor­dan det gik. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her