LAMAR: 10 sult­ne piger i fed­te­fa­det på Fre­de­riks­bergs nye­ste Nørrebro-restaurant

I den­ne uge skal I ikke bare ud at spi­se med to – men hele 10 – sult­ne piger. Vi har nem­lig været til fød­sels­dags­mid­dag på den for­holds­vis nyåb­ne­de restau­rant Lamar, som nog­le af Køben­havns mest erfar­ne sha­ring-pla­te-køk­ke­ner står bag. Den­ne gang var for­vent­nin­ger­ne der­for høje, ikke kun til restau­ran­ten, men også til vores grup­pe af sult­ne piger. Man må nem­lig ikke glem­me sin egen rol­le som gæst, sær­ligt når man trop­per op som del af et stort, omstæn­digt sel­skab. Læs med og hør, hvor­dan det gik. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.