Lars Løk­ke vil ikke have under­søgt de dan­ske børn i Syri­ens hel­bred i opda­te­ret beslutningsgrundlag

I janu­ar meld­te uden­rigs­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen ud, at rege­rin­gen vil­le “opda­te­re beslut­nings­grund­la­get” i sagen om de dan­ske børn i den syri­ske fan­ge­lejr al-Roj, og at man der­ef­ter vil­le træf­fe en beslut­ning om enten at hjem­ta­ge bør­ne­ne med deres mødre eller fort­sat at efter­la­de dem i lej­re­ne. Men at sen­de læger til lej­ren for at til­se bør­ne­ne er ikke en del af det opda­te­re­de beslut­nings­grund­lag, frem­går det nu af et fol­ke­tings­svar fra udenrigsministeren. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her