Lars Løk­kes kreds­for­mand er en del af magt­fuld land­brugs­lo­b­by – nu erklæ­rer han sig uenig i Mode­ra­ter­nes klimapolitik

FV22: Moderaterne med Lars Løkke Rasmussen, Henrik Frandsen, Ellen Emilie og Jakob Engel-Schmidt præsenterer deres klimapolitik på Gorilla i Kødbyen. København onsdag den 26 oktober 2022. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix)

Frem­træ­den­de skik­kel­ser i Mode­ra­ter­ne har eller har haft cen­tra­le poster i den magt­ful­de land­brugs­lo­b­by i Land­brug & Føde­va­rer, mens fol­ke­tings­med­lem Jep­pe Søe har holdt pep­tal­ks for med­lem­mer­ne af orga­ni­sa­tio­nen Bære­dyg­tigt Land­brug. Beg­ge orga­ni­sa­tio­ner er indæd­te mod­stan­de­re af CO2-afgift for hele land­bru­get. Mode­ra­ter­nes hold­ning på områ­det var i begyn­del­sen let­te­re væven­de. Først gav par­ti­et udtryk for, at man blot vil­le beskat­te en meget lil­le del af land­bru­gets udled­nin­ger, men med min­dre end en uge til val­get var der så nye toner. Nu skul­le der alli­ge­vel ind­fø­res en kli­ma­af­gift på hele erhver­vets udled­ning, lød det. Koven­din­gen er ikke gået ube­mær­ket hen i par­ti­for­man­dens bag­land, viser det sig nu. I et inter­view med Fri­heds­bre­vet erklæ­rer god­se­jer Poul Hen­rik Pra­hl, der er Lars Løk­ke Ras­mus­sens egen kreds­for­mand, sig såle­des lodret uenig i par­tiets land­brugs­po­li­tik. Udover selv at være land­mand er han også med­lem af Land­brug & Føde­va­res primærbestyrelse. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.