Lego i kopisag: Bli­ver beskyldt for at have kopi­e­ret kunstværk

Lege­tøjs­fir­ma­et Lego bli­ver beskyldt for at have kræn­ket en ame­ri­kansk kunst­ners ophavs­ret, da man begynd­te at pro­du­ce­re og sæl­ge et lego­sæt base­ret på det popu­læ­re make­over-pro­gram Que­er Eye, der bli­ver vist på Net­flix. Lego­sæt­tet består af leg­over­sio­ner af pro­gram­mets fem vær­ter, deres hund og for­skel­li­ge out­fits. Her­i­blandt en sær­lig læderjak­ke, som en af vær­ter­ne, Anto­ni Por­owski, har på. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her