Lego i kopisag: Bli­ver beskyldt for at have kopi­e­ret kunstværk

Lege­tøjs­fir­ma­et Lego bli­ver beskyldt for at have kræn­ket en ame­ri­kansk kunst­ners ophavs­ret, da man begynd­te at pro­du­ce­re og sæl­ge et lego­sæt base­ret på det popu­læ­re make­over-pro­gram Que­er Eye, der bli­ver vist på Net­flix. Lego­sæt­tet består af leg­over­sio­ner af pro­gram­mets fem vær­ter, deres hund og for­skel­li­ge out­fits. Her­i­blandt en sær­lig læderjak­ke, som en af vær­ter­ne, Anto­ni Por­owski, har på. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.