Lever Sara Omar under politibeskyttelse?

En uud­gi­vet doku­men­tar­film om for­fat­te­ren til best­sel­le­ren ‘Døde­va­ske­ren’, Sara Omar, inde­hol­der fle­re opta­gel­ser, hvoraf det frem­går, at hun – i strid med, hvad hun gen­nem fle­re år har for­talt offent­lig­he­den – ikke lever under politibeskyttelse … 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.