Lever Sara Omar under politibeskyttelse?

En uud­gi­vet doku­men­tar­film om for­fat­te­ren til best­sel­le­ren ‘Døde­va­ske­ren’, Sara Omar, inde­hol­der fle­re opta­gel­ser, hvoraf det frem­går, at hun – i strid med, hvad hun gen­nem fle­re år har for­talt offent­lig­he­den – ikke lever under politibeskyttelse … 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her