Lever Sara Omar under politibeskyttelse?

En uud­givet doku­men­tarfilm om for­fat­teren til best­selleren Dødevaskeren, Sara Omar, har­moner­er ikke med hen­des fortælling i andre offentlige sam­men­hænge om at leve under kon­stant politibeskyttelse … 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.