“Lil­le sol­dat, du tar’ mig os’ i røven”: Hæren vil for­by­de kræn­ken­de march-san­ge efter kri­tik fra kvin­der i Forsvaret

Der er et bredt poli­tisk ønske om at ind­fø­re vær­nepligt for kvin­der i et kom­men­de for­svars­for­lig, men beret­nin­ger fra et tocif­ret antal kvin­der for­tæl­ler om en side af livet som vær­neplig­tig kvin­de, der møder hård kri­tik. En lang ræk­ke kvin­der beskri­ver nu, at de under deres vær­nepligt af over­ord­ne­de ser­gen­ter og løjt­nan­ter er ble­vet sat til at syn­ge sexi­sti­ske, raci­sti­ske og ned­vær­di­gen­de march-sange. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her