Lin­ket mel­lem Libe­ral Alli­an­ce og Dan­marks Radio

Fri­heds­bre­vet bemær­ke­de ons­dag den 13. okto­ber, at Alex Vanop­slagh, der er for­mand for Libe­ral Alli­an­ce, på Twit­ter del­te et link til en arti­kel fra Poli­ti­ken. Klik­ker man sig ind på lin­ket, vil man bemær­ke beske­den fra Poli­ti­ken om, at “den­ne arti­kel er delt af Maria Rør­bye Rønn”, gene­ral­di­rek­tør i Dan­marks Radio.  Fri­heds­bre­vet har jag­tet for­kla­rin­gen på, hvor­dan et link fra den øver­ste chef i Dan­marks Radio er endt hos Vanopslagh. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her