Lin­ket mel­lem Libe­ral Alli­an­ce og Dan­marks Radio

Fri­heds­bre­vet bemær­ke­de ons­dag den 13. okto­ber, at Alex Vanop­slagh, der er for­mand for Libe­ral Alli­an­ce, på Twit­ter del­te et link til en arti­kel fra Poli­ti­ken. Klik­ker man sig ind på lin­ket, vil man bemær­ke beske­den fra Poli­ti­ken om, at “den­ne arti­kel er delt af Maria Rør­bye Rønn”, gene­ral­di­rek­tør i Dan­marks Radio.  Fri­heds­bre­vet har jag­tet for­kla­rin­gen på, hvor­dan et link fra den øver­ste chef i Dan­marks Radio er endt hos Vanopslagh. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.