Lit­terær krig, bar­ba­rer­ne og norsk ondskab

”Det er trods alt enormt, livet. Man farer vild overalt.” – dis­se uri­me­ligt san­de ord fal­der i sid­ste års fuld­kom­men enor­me lit­teræ­re sen­sa­tion i Frank­rig, nem­lig opda­gel­sen af et Céli­ne-manuskript, der blev stjå­let fra hans lej­lig­hed i 1944, da han over hals og hoved flyg­te­de fra ankla­ger om at være nazi-sym­pa­ti­sør og kol­la­bo­ra­tør. Utro­ligt nok duk­ke­de manuskrip­tet op 60 år sene­re, og det blev sid­ste år udgi­vet i hans hjem­land, Frank­rig. Nu er det imid­ler­tid kom­met på dansk under tit­len Krig (Gyl­den­dal), og det skal vi høre mere om i den­ne uges Fri Kritik. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her