Lit­teræ­re medal­jer hæn­ger man på idioter

Østrig­ske Tho­mas Bern­hard (1931–1989) ind­skri­ver sig i en per­leræk­ke af det tyven­des århund­re­des aller­bed­ste for­fat­te­re, der alle udmær­ker sig ved ikke at have fået Nobel­pri­sen i lit­te­ra­tur. Den er kun gået til de næst­bed­ste og nog­le gan­ge end­nu vær­re i ned­ad­gå­en­de ret­ning. Proust, Joy­ce, Kaf­ka, San­de­mo­se der­i­mod – glem det, de var alt for gode og umoral­ske til Nobelprisen. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her