Løn­fest i smit­te­o­p­spor­in­gen: Chefs ufag­lær­te dat­ter blev for­frem­met og fik en årsløn på 550.000 kroner

Folk fra Styrelsen For Patientsikkerhed går rundt omkring Ishøj Centret, onsdag den 17. februar 2021. Covid-19 smittetrykket er højt i Ishøj, i forhold til resten af landet.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)

En årsløn på 550.000 kro­ner er noget, som man­ge offent­ligt ansat­te må spej­de langt efter. Det er over 120.000 kro­ner mere end en nyud­dan­net sygeple­jer­ske får, hvis man med­reg­ner den­nes pen­sion, ferie og til­læg. Alli­ge­vel kun­ne en ung, ufag­lært ansat i Sty­rel­sen For Patient­sik­ker­heds smit­te­o­p­spor­ing ind­kas­se­re net­op den­ne løn sid­ste år. Kvin­dens mor er Mika­la Utzon, der er ansat i Sty­rel­sen for Patient­sik­ker­hed som enheds­chef for net­op smitteopsporingen. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her