Løn­fest i smit­te­o­p­spor­in­gen: Chefs ufag­lær­te dat­ter blev for­frem­met og fik en årsløn på 550.000 kroner

Folk fra Styrelsen For Patientsikkerhed går rundt omkring Ishøj Centret, onsdag den 17. februar 2021. Covid-19 smittetrykket er højt i Ishøj, i forhold til resten af landet.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)

En årsløn på 550.000 kro­ner er noget, som man­ge offent­ligt ansat­te må spej­de langt efter. Det er over 120.000 kro­ner mere end en nyud­dan­net sygeple­jer­ske får, hvis man med­reg­ner den­nes pen­sion, ferie og til­læg. Alli­ge­vel kun­ne en ung, ufag­lært ansat i Sty­rel­sen For Patient­sik­ker­heds smit­te­o­p­spor­ing ind­kas­se­re net­op den­ne løn sid­ste år. Kvin­dens mor er Mika­la Utzon, der er ansat i Sty­rel­sen for Patient­sik­ker­hed som enheds­chef for net­op smitteopsporingen. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.