Lov fra 1922 regu­le­rer skat på kryptohandel

For­æl­det lov­giv­ning, mang­len­de gen­nem­sig­tig­hed og til­fæl­de af beskat­ning på over 100 pct. er nog­le af vil­kå­re­ne for de dan­ske­re, der op gen­nem 2010’erne har inve­ste­ret i kryptovaluta … 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.