Lov fra 1922 regu­le­rer skat på kryptohandel

For­æl­det lov­giv­ning, mang­len­de gen­nem­sig­tig­hed og til­fæl­de af beskat­ning på over 100 pct. er nog­le af vil­kå­re­ne for de dan­ske­re, der op gen­nem 2010’erne har inve­ste­ret i kryptovaluta … 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her