Lyg­tepæ­le-kunst­ner ved Arken: Selv­føl­ge­lig er det ok at stjæle

Den aner­kend­te dan­ske kunst­ner Jep­pe Heins 32 spe­ci­el­le lyg­tepæ­le, der er pla­ce­ret langs en nyan­lagt kunst-sti fra Ishøj Sta­tion til kunst­mu­se­et Arken, min­der iføl­ge eks­per­ter påfal­den­de meget om nog­le iko­ni­ske lyg­tepæ­le fra 1980’erne lavet af den tyske kunst­ner Mar­tin Kip­pen­ber­ger. “Selv­føl­ge­lig er det ok at låne og stjæ­le,” siger Jep­pe Hein til kritikken. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.