Lyg­tepæ­le-kunst­ner ved Arken: Selv­føl­ge­lig er det ok at stjæle

Den aner­kend­te dan­ske kunst­ner Jep­pe Heins 32 spe­ci­el­le lyg­tepæ­le, der er pla­ce­ret langs en nyan­lagt kunst-sti fra Ishøj Sta­tion til kunst­mu­se­et Arken, min­der iføl­ge eks­per­ter påfal­den­de meget om nog­le iko­ni­ske lyg­tepæ­le fra 1980’erne lavet af den tyske kunst­ner Mar­tin Kip­pen­ber­ger. “Selv­føl­ge­lig er det ok at låne og stjæ­le,” siger Jep­pe Hein til kritikken. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her