Lyk­ken er fri­ske grøn­ne diamanter

”Ært”. Det er et ord med man­ge betyd­nin­ger. At kla­re ærter­ne – en vild sæt­ning, hvis betyd­ning vel nok hen­lig­ger sig til, at man gen­nem­fø­rer noget. Men hvor kom­mer det lige fra? Jeg har søgt, men fin­der nær­mest intet. Er det en refe­ren­ce til ærte­høst? At være en grø­nært er lidt nem­me­re at fat­te: at være lil­le og frisk, til dels sprød, med en kær­lig tone. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.