Lyk­ken er fri­ske grøn­ne diamanter

”Ært”. Det er et ord med man­ge betyd­nin­ger. At kla­re ærter­ne – en vild sæt­ning, hvis betyd­ning vel nok hen­lig­ger sig til, at man gen­nem­fø­rer noget. Men hvor kom­mer det lige fra? Jeg har søgt, men fin­der nær­mest intet. Er det en refe­ren­ce til ærte­høst? At være en grø­nært er lidt nem­me­re at fat­te: at være lil­le og frisk, til dels sprød, med en kær­lig tone. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her