Lys­sky pen­ge­ud­lå­ne­re tager nye meto­der i brug: Slår dår­li­ge­re beta­le­re op i CPR-regi­stret og medarbejdersystemer

I fle­re både offent­li­ge og hem­me­li­ge grup­per på soci­a­le medi­er bli­ver der lånt pen­ge ud mel­lem pri­va­te. Ofte er låne­ne så dyre, at de er direk­te ulov­li­ge. Men når de pri­va­te udlå­ne­re skal låne pen­ge ud eller tjek­ke op på dår­li­ge beta­le­re, bli­ver der taget vil­de meto­der i brug. Siden kvik­låns­lo­ven blev ved­ta­get i juli 2020, er de pri­va­te lån, som også går under nav­net p2p-lån, blom­stret geval­digt frem. Det på trods af at de i man­ge til­fæl­de er ulov­li­ge. I fle­re opslag og pri­va­te beske­der fra fle­re af grup­per­ne på soci­a­le medi­er, som Fri­heds­bre­vet har fået til­sendt, til­by­der udlå­ne­re at tjek­ke op på nye kun­der og dår­li­ge beta­le­re i både CPR-regi­stret og i For­sva­rets medarbejdersystem. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.