Mag­nus Heunicke var allerede inden storstilet pressemøde advaret om, at EU-regler stod i vejen for regerin­gens tobaksforbud

Det vak­te i den grad opsigt, da regerin­gen med sund­hedsmin­is­ter Mag­nus Heunicke (S) i spid­sen den 15. marts i år præsen­terede et vidtrækkende forslag om et total­for­bud mod salg af tobaks- og nikot­in­pro­duk­ter til alle per­son­er født i 2010 eller senere. Der gik dog ikke længe, inden forslaget blev midler­tidigt drop­pet. For blot få uger senere vur­derede min­is­terens egne embeds­folk i Sund­hedsmin­is­teri­et, at forslaget ikke kan gen­nem­føres, for­di det er i strid med EU-reglerne på tobak­som­rådet. Men den vur­der­ing var Mag­nus Heunicke allerede bek­endt med, da han præsen­terede forslaget på pressemødet, vis­er nye oplysninger. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.