Mak­rel­len – Guds egne mini-torpedoer

Røget makrel på spækbræt med kniv

Som jeg husker det, var det efter dra­bet på “Mak­rel­len”, at jeg hør­te ordet ”rock­er­mord” for før­ste gang. Det er totalt bar­ske sager, som på en eller anden måde altid sni­ger sig ind i mit hove­de, hver gang jeg arbej­der med mak­rel­ler, eller når jeg får et styk­ke rug­brød med mak­rel i tomat – og mayo. Det er sgu lidt mær­ke­ligt, men hel­dig­vis skal det ikke hand­le om dra­be­li­ge rock­e­re i dag; det skal nem­lig hand­le om den bra­ve, stand­haf­tig og nærings­mæs­si­ge kongespise. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her