Mak­rel­len – Guds egne mini-torpedoer

Røget makrel på spækbræt med kniv

Som jeg husker det, var det efter dra­bet på “Mak­rel­len”, at jeg hør­te ordet ”rock­er­mord” for før­ste gang. Det er totalt bar­ske sager, som på en eller anden måde altid sni­ger sig ind i mit hove­de, hver gang jeg arbej­der med mak­rel­ler, eller når jeg får et styk­ke rug­brød med mak­rel i tomat – og mayo. Det er sgu lidt mær­ke­ligt, men hel­dig­vis skal det ikke hand­le om dra­be­li­ge rock­e­re i dag; det skal nem­lig hand­le om den bra­ve, stand­haf­tig og nærings­mæs­si­ge kongespise. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.