Mal­len fra Zara­gosa er blandt Phil Fodens stør­ste trofæer

Han er Eng­lands mest oplag­te bud på en kom­men­de Bal­lon d’Or-vinder, ana­ly­se­rer Brent­ford-cheftræ­ner Tho­mas Frank. Lige nu er han den bed­ste spil­ler i Pre­mi­er League, sup­ple­rer den leven­de legen­de Pep Guar­di­o­la. Der har snart sagt altid været næret sto­re for­vent­nin­ger til talen­tet Phi­lip Wal­ter Foden – ikke mindst efter at han i 2017 modt­og Gol­den Ball som tur­ne­rin­gens bed­ste spil­ler, da han med Eng­land vandt VM for U17-lands­hold. Midt i det aktu­el­le slut­spil om det engel­ske mester­skab ser den væv­re Man­che­ster City-spil­ler – bedst kendt som Phil Foden, men også kal­det The Sto­ck­port Inies­ta eller The Sni­per – ud til for alvor at ind­fri dem. Men det bed­ste af det hele er, at han mod­sat de fle­ste af sine kol­le­ger i bran­chen ikke hop­per på det før­ste og bed­ste fly til Dub­ai, når han har et par kamp- og træ­nings­frie dage. Nej, Phil Foden pak­ker sit fiske­grej og kører mod de alt andet end nyri­ge omgi­vel­ser i Stoke. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her