Man tager ikke på stran­den for at læse Kafka

Lad det bare være kendt, at jeg ikke er nogen strand­løvin­de. Jeg fore­træk­ker i sand­hed at sid­de på en rig­tig stol langt fra ispin­de, flip­flap­pe­re og mænd, der uds­pyr vand­me­lon­ker­ner iført spruk­ne sur­fers­horts. Alli­ge­vel har jeg i den for­løb­ne uge til­ladt mig at have den til­ba­ge­ven­den­de tan­ke, at de to bøger i den­ne uges Fri Kri­tik er nog­le rig­ti­ge strandbøger. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her