Man­den med den tyk­ke midtbane

I to hele sæso­ner assi­ste­re­de Chri­sti­an Poul­sen Erik ten Hag i Ajax. Den tid­li­ge­re dan­ske lands­holds­spil­ler, der i dag er en af land­stræ­ner Kas­per Hjul­mands to assi­sten­ter, mener, at den hol­land­ske cheftræ­ner var tro mod Ajax-kul­tu­ren som bold­be­sid­den­de og talen­t­ud­vik­len­de, men sam­ti­dig for­må­e­de at udfor­dre og moder­ni­se­re klub­bens spil­lestil og selv­for­stå­el­se. Nu skal ten Hag gen­rej­se Man­che­ster Uni­ted i sæso­nens vel nok mest spæn­den­de træ­ner­trans­fer. Vi har spurgt Poul­sen om, hvad der er i vente. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her