Manus mysti­ske bolig­han­del og det skum­le hamp-eventyr

Den tid­li­ge­re mini­ster og kan­di­dat for Soci­al­de­mo­kra­ti­et til det kom­men­de kom­mu­nalvalg Manu Sare­en har været invol­ve­ret i et mærk­vær­digt for­løb med to sel­ska­ber og en mystisk han­del med en land­brugs­e­jen­dom i Vester­vig i Nordjylland … 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.