Manus mysti­ske bolig­han­del og det skum­le hamp-eventyr

Den tid­li­ge­re mini­ster og kan­di­dat for Soci­al­de­mo­kra­ti­et til det kom­men­de kom­mu­nalvalg Manu Sare­en har været invol­ve­ret i et mærk­vær­digt for­løb med to sel­ska­ber og en mystisk han­del med en land­brugs­e­jen­dom i Vester­vig i Nordjylland … 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her