Manus mys­tiske bolighan­del og det skum­le hamp-eventyr

Den tidligere min­is­ter og kan­di­dat for Socialdemokrati­et til det kom­mende kom­mu­nal­valg Manu Sareen har været involveret i et mærkværdigt for­løb med to sel­sk­aber og en mys­tisk han­del med en land­brugse­jen­dom i Vester­vig i Nordjylland … 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.