Medi­e­chef viste hem­me­lig rap­port til che­fre­dak­tø­rer alle­re­de i febru­ar: Næg­ter at for­kla­re sig

Ber­ling­s­ke Medi­as kon­cer­n­chef, Anders Krab-Johan­sen, frem­lag­de alle­re­de i febru­ar kon­klu­sio­ner­ne i en hem­me­lig rap­port for Ber­ling­s­kes to che­fre­dak­tø­rer, Tom Jen­sen og Met­te Øster­gaard. Det bekræf­ter fle­re kil­der over for Fri­heds­bre­vet. De øvri­ge ansat­te i Ber­ling­s­ke Media – som udgi­ver B.T., Ber­ling­s­ke og Wee­ken­da­vi­sen – hør­te først om rap­por­ten i sid­ste uge, efter Fri­heds­bre­vet afslø­re­de dens eksistens. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her