Medi­e­chef viste hem­me­lig rap­port til che­fre­dak­tø­rer alle­re­de i febru­ar: Næg­ter at for­kla­re sig

Ber­ling­s­ke Medi­as kon­cer­n­chef, Anders Krab-Johan­sen, frem­lag­de alle­re­de i febru­ar kon­klu­sio­ner­ne i en hem­me­lig rap­port for Ber­ling­s­kes to che­fre­dak­tø­rer, Tom Jen­sen og Met­te Øster­gaard. Det bekræf­ter fle­re kil­der over for Fri­heds­bre­vet. De øvri­ge ansat­te i Ber­ling­s­ke Media – som udgi­ver B.T., Ber­ling­s­ke og Wee­ken­da­vi­sen – hør­te først om rap­por­ten i sid­ste uge, efter Fri­heds­bre­vet afslø­re­de dens eksistens. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.