Mens Qatar mas­se­an­hol­der migran­t­ar­bej­de­re, der strej­ker, fast­slår DBU’s direk­tør, at for­hol­de­ne i Qatar er gode nok til at sen­de lands­hol­det afsted til VM

DBU har det som en mær­kesag at for­bed­re vil­kå­re­ne for migran­t­ar­bej­der­ne – både før, under og efter VM i Qatar. Der­for har Fri­heds­bre­vet spurgt DBU, hvad de synes om, at migran­t­ar­bej­de­re bli­ver anholdt i mas­se­vis, når de strej­ker, for­di de ikke får løn. Når du så læser, at 60 migran­t­ar­bej­de­re bli­ver anholdt, for­di de strej­ker, kan man så ikke se det som et til­ba­ge­slag for udviklingen? “Det kun­ne man godt, men hver­ken du eller jeg ved, hvad der er gået for­ud for de anhol­del­ser, og der­for synes jeg, at det er meget, meget svært at udta­le sig om den kon­kre­te sag,” siger DBU’s direk­tør Jakob Jen­sen til Frihedsbrevet. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.